Tarihte Doktora

Genel

Program açıklaması

Doktora Okulu, doktora öğrencilerinin faaliyetlerini yönetme ve bu akademik eğitim döngüsüne özgü araştırma faaliyetini teşvik etme nitelikleriyle, Alba Iulia Üniversitesi'nin "1 Aralık 1918" Üniversitesi'nde doktora üniversitesi çalışmaları yürüten idari organizasyonda sorumlulukla yatırılan akademik bir kurumsal yapıyı temsil eder. .

Tarih alanı

Disiplin sayfaları

1. Tarih alanındaki bilimsel araştırma metodolojisi. Etik ve akademik bütünlük.

2. Orta Doğu Avrupa'da toplum ve toplum ruhu.

3. Tarihsel Antropoloji.

4. Eski uygarlıkların araştırılması. Maddi ve manevi kültürün özellikleri.

5. Yiyecek Arkeolojisi

kabul

Yarışma dosyası aşağıdaki belgeleri içerir:

(1) Doktora kabul yarışmasına kayıt olmak için adaylar aşağıdaki belgeleri içerecek bir dosya sunacaklar:

a) adayın kayıt formu ;

b) Alba Iulia başpiskoposunun kutsaması ;

c) Kabul Komisyonu [1] tarafından onaylanan basit bir nüshada doğum belgesi ;

d) evlilik cüzdanı ya da (varsa) isminin değiştirilmesini onaylayan herhangi bir evrak, Kabul Komisyonu tarafından onaylanmış basit bir nüsha;

e) başvuru formunda "ücretsiz" olarak belirtilen adaylar için başvuru formunda "ücretsiz" olarak belirtilen adaylar için veya Başvuru Formunda "ücretsiz" olarak belirtilen adaylar için başvuru formunda "ücretsiz" olarak belirtilen adaylar için lisans diploması ;

f) başvuru formunda "bedel" söz başvuru Kabul Komitesi tarafından onaylanmış başvuru formu, veya basit kopyalama, içinde "ücretsiz" söz Lisans orijinal adaylar ;;

b) kayıt formunda "ücretsiz" olarak belirtilen adaylar için kayıt formunda ya da "Komisyon ile" formunda "vergi" olarak belirtilen adaylar için Kabul Komisyonu tarafından onaylanan basit bir kopya için lisans diplomasına veya kayıt belgesine ek olarak Kayıt;

c) kayıt formunda "ücretsiz" olarak belirtilen adaylar için ya da Kabul Komisyonu tarafından onaylanmış basit bir nüshası olan adaylar için , yüksek lisans derecesi [2] (veya son tanıtımın mezunları için yüksek lisans programının mezuniyet belgesi) başvuru formunda "bir ücret karşılığında" girişi olan adaylar için;

d) başvuru formunda "ücretsiz" olarak belirtilen adaylar için başvuru formunda ya da Kabul Komisyonu tarafından onaylı basit bir kopya için başvuru formunda "ücretli" olarak belirtilen adaylar için ana diploma ya da orijinal sicil eki kayıt;

e) orijinal olarak dil yeterlilik belgesi ;

f) özgeçmiş (europass formatı);

g) Doktora çalışmaları programları dahilinde sübvanse edilen yerlerin devlet bütçesinden finansmana ilişkin mevzuata uyum konusunda kendi sorumluluğunu beyan etmek;

h) bilimsel faaliyet raporu ve eser listesi ;

i) araştırma projesinin teklifi ;

j) Kayıt ücretinin ödendiğinin kanıtlanması (Kabul yarışması için kayıt ücreti, Ek 7'ye göre düzenlenir. Eğitim sisteminden aktif veya emekli olan öğretim ve yardımcı öğretim kadrosunun çocukları ile aynı zamanda aktif olan bir veya iki ebeveyinin yetim çocukları Eğitim sistemi doktora kabul yarışması için kayıt ücretini ödemekten muaf tutulur);

k) dosyayı kopyalamak;

l) Kendinden adresli 5 damgalı zarf

(2) Eksik dosyalar kayıt için kabul edilmez.

  • [1] Dokümanların onaylanması, "orijinaline göre" bahseden Kabul Komisyonunun üyelerinden biri tarafından yapılır, ismini girer, sertifika tarihini imzalar ve yazar.
  • [2] Doktora çalışmalarına kabul edilme yarışmasında, lisans veya eşdeğeri olan mezunlar; 288/2004, üniversite çalışmalarının organizasyonu üzerine, müteakip değişiklik ve tamamlamalarla (uzun süreli eğitim). [Bologna Süreci uygulanmadan önce]
Son Güncelleme Ağu 2019

Okul Hakkında

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current manda ... Devamını oku

As a public higher education institution, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia is going through a new stage of its existence, a stage marked by the three principles underlying the current mandate of the University’s Management: performance, quality, and consistency. As a relatively young University - we are celebrating 28 years of existence in 2019 -, our University is fully aware of its purpose and role within the higher education system in Romania and constantly relates to the tradition of the Transylvanian educational system. Daha Az