Keystone logo
Paraguay

En İyi Üniversiteler doktora programlar içinde Paraguay 2023

kurum sayısı: 4
  • Monterrey, Meksika
  • Buenavista, Meksika
  • + 35 daha fazla

  Tecnológico de Monterrey, siyasi ve dini partilerle ilgisi olmayan özel, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir kurumdur. Meksikalı işadamı Eugenio Garza Sada'nın vizyonu sayesinde 1943 yılında kuruldu. 31 kampüsü, 21 genel merkezi ve uluslararası irtibat ofisleri bulunmaktadır. Amacı, girişimci ruha, insan duygusuna ve yüksek rekabet gücüne sahip liderler yetiştirmektir.

  • Caaguazú, Paraguay

  Universidad del Norte, Paraguay'daki dördüncü en eski. O zamandan beri kendini öğretimin kalitesine, kültürün korunması ve yenilenmesine, bilimsel bilginin paylaşılmasına ve genişletilmesine ve ulusal düzeyde fark yaratan liderlerin geliştirilmesine adamıştır.

  • Ciudad del Este, Paraguay

  Vatel, Paraguay’a 2011 y?l?nda çift diploma veren ve ö?rencilerine Frans?z eyaleti Bachelor taraf?ndan tan?nan bir diploma veren tek ulusal okul olarak geldi. Vatel okullar?n?n dünya çap?ndaki ba?ar?s?, ülkemizdeki ve dünyan?n en iyi otelleri aras?nda% 50'sinin s?n?fta ö?renildi?i ve% 50'sinin staj ve stajlarda kald??? ikili e?itim kavram?n? sürdürmemizden kaynaklanmaktad?r. Her zaman "tüm teorik bilgilerin hemen uygulama yoluyla do?rulanmas? gerekti?i" felsefesine sad?k kal?n.

  • Asuncion, Paraguay

  Vatel Paraguay, ülkedeki ilk ve tek otel okulu olup, 2012'den bu yana Ulusal ve Uluslararas? Oteller alan?nda geni? bir i? tecrübesine sahip olan Otel Yönetimi alan?nda en iyi mezunlard?r.