Keystone logo
Türkiye

En İyi Üniversiteler doktora programlar içinde Türkiye 2023

kurum sayısı: 73
  • Istanbul, Türkiye

  BMI, eğitim programlarında akademik/teorik bilgi ile iş dünyasının pratik deneyimini ve başarılı yönetici ve liderlerin vizyoner bakış açısını harmanlamaktadır. Bu sayede katılımcıların bakış açılarını genişletmelerine, iş yaklaşımlarını gözden geçirmelerine ve yönetim anlayışlarını geliştirmelerine olanak tanır.

  • Istanbul, Türkiye

  Altinbas University , mükemmellik kültürünü teşvik ederek, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere küresel bir toplumda gelişmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikler sağlıyoruz. Nereden olursanız olun, ne okumayı planlıyor olursanız olun, küresel erişimimiz, akademik mükemmelliğimiz ve özel desteğimiz, profesyonel ve kişisel başarıya giden yolda size yardımcı olabilir. Altinbas University olarak üstün nitelikli akademik kadromuz ve son teknoloji tesislerimizle eğitimde fark yaratarak mükemmellik merkezi olarak örnek oluyoruz. Altınbaş'ın neden sizin için en iyi seçim olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • Istanbul, Türkiye

  Vatel'in Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da bulunan 50 otelcilik yönetimi okulu vardır. Aynı misyonu paylaşıyorlar: genç nesilleri uluslararası otelcilik ve turizm yönetimi endüstrilerinde profesyonel geleceklerini inşa etmeye hazırlamak.

  • Istanbul, Türkiye

  Istanbul Medipol University verdiği eğitim ve yarattığı farklılıkla, kalıcı yüksek nitelikler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklanmış, toplumun sürekli değişen taleplerine cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiştir. bilimsel bilginin yanı sıra toplumun refahına katkıda bulunmayı da bir sorumluluk haline getirir.

  • Istanbul, Türkiye

  Istanbul Aydin University sloganı olan “Parlak Geleceğe Doğru”, kariyerlerinin zirvesinde mezunlarımızla karşılaşmak şaşırtıcı değil. Istanbul Aydin University , İstanbul'un merkezinde yer alan kampüsü, ülkemizde ve dünyada bilimsel çalışmaları ile tanınan deneyimli akademik kadrosu ile hem şehir hem de kampüs üniversitesidir. "Kuruluşundan Bu Yana En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversitesi" Istanbul Aydin University , Bahçelievler ve Florya'daki kampüsleri ve son teknoloji ürünü tekno merkezleri, dünyaca ünlü araştırma merkezleri ve akademik birimleriyle öğrencilerin beklentilerini karşılamaktadır. ve ideal bir "Küresel Üniversite" olmak, her geçen gün yeni fırsatlar sunuyor ve "Parlak Bir Geleceğe Doğru" yolunda büyümeye devam ediyor.

  • Ankara, Türkiye

  Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Fakülteleri için lisansüstü programlar? yönetir. Lider bir e?itim ve ara?t?rma kurumu olan lisansüstü okulumuz 1986'dan beri liderler geli?tirmekte ve yeti?tirmektedir. Enstitü, motive ve dinamik akademisyenlerden olu?maktad?r. Okul, ö?rencileri de?erli yeteneklerle donatarak ve disiplinleraras? alanlarda daha fazla çal??may? te?vik eden güncel e?itim programlar? sunmaktad?r. Ö?renciler gerçek ya?amdaki projelere ve kavramsal problem çözme tekniklerine maruz kalman?n yan? s?ra s?n?fta geleneksel e?itim al?rlar. Programlar, ö?rencilerin gerçek dünyadaki ko?ullar? anlamalar?na, kültürel birikimlerini art?rmalar?na ve teknoloji, bilim ve toplum aras?ndaki etkile?ime katk?da bulunmalar?na yard?mc? olmak için tasarlanm??t?r.

  • Ankara, Türkiye

  TED University ( TEDU ) Ankara'nın kalbinde yer alan genç ve dinamik bir üniversitedir. 1928 yılından bu yana Türkiye'de eğitimin gelişmesine öncülük eden Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

  • Manchester, Birleşik Krallık
  • Budapest, Macaristan
  • + 62 daha fazla

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü, Türkiye

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ancak Türkiye'nin doğu bölgelerinde üniversite kurma girişimleri uzun zaman önce başlamıştır. Van'da üniversite kurma fikri çok eskilere dayanıyor ve Cumhuriyet öncesine dayanıyor. Osmanlı Padişahı II.

  • Adnan Menderes Bulvarı, Türkiye

  ​Vizyonumuz, eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime öncülük eden, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan lider bir sağlık üniversitesi olmaktır.

  • 22 C, Türkiye

  Misyonumuz, bilimsel, kültürel mirası değerlendirerek ve çağdaş gerçekleri öngörerek geleceği kurma ilkesiyle araştırma ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır. Bilgi ve yeteneklerini Edirne, Balkanlar, ülke ve insanlık için kullanmanın bilincinde, özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmektir.

  • İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye

  Ulusal ve uluslararası arenada bilimsel kimliği ile öne çıkan bir üniversite olmak; şehir içinde bütünleşir; bölgesel çözümler üretir; kaliteli eğitim hizmeti, nitelikli ve sürdürülebilir projelerle sosyo-ekonomik hayata katkıda bulunan; ulusal ve evrensel değerleri benimser; ve erdemli insanlar yetiştirir.

  • Bartın, Türkiye

  Bartın şehri 12 yıl önce kendi üniversitesine sahip olmasına rağmen şehrin üniversite tarihi 1990'lara kadar uzanmaktadır. 11.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde kurulan Bartın Orman Fakültesi, Bartın'da kurulan ilk fakülte olmuştur. Ağdacı Yerleşkesinde kurulan Bartın Orman Fakültesi, 93-94 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır. Bartın Orman Fakültesi'nin eğitime başlamasıyla birlikte Bartın'da yükseköğretim alanına 3 akademik birim daha dahil oldu. Bunlar Bartın Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'dur. 2008 yılında ülke genelinde şehir üniversiteleri kurulmaya başlayınca Bartın şehri kendi üniversitesine kavuşmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nden ayrılan 4 akademik birimin yanı sıra yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Sosyal Bilimler Fakültesi ile ilk öğrencilerini aldı. Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Toplamda 3 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokul ile gelecekte söz sahibi olmayı hedefleyen öğrenciler yetiştirmeye başlayan Bartın Üniversitesi, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak için gelişimini sürdürüyor.

  • Istanbul, Türkiye

  Istanbul Medeniyet University öncelikli hedefi, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri ve bilim dünyasında uzman sayılacak uzmanları yetiştirmektir. Bu da ancak kısa ve uzun vadeli hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi ve organize bir şekilde uygulanması ile mümkün olabilir.

  • Istanbul, Türkiye

  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; Plato Vakfı tarafından 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6761 numaralı kanun 16/11/2016 kabul tarihi ile kurulmuştur. 21/4/2009 tarihli Bakanlar Kurulu’nca Vakıf Meslek Yüksekokulu olarak kurulan ve 4 bölümle eğitim öğretim hayatına başlayan Plato Meslek Yüksekokulu, bugün geldiği noktada 34’e yakın programı ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır.